Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Energetyczna siła natury

Energia odnawialna opiera się na zasobach naturalnych, które mogą być nieustannie uzupełniane. Jej źródłem zatem są, m.in. promienie słoneczne, deszcz, wiatr, biomasa, biogaz czy też ciepło geotermalne. Energia ta określana jest również jako stała w opozycji do energii nieodnawialnej, czyli czasowej.

Farmy wiatrowe. Wiatr napędza świat

Energia wiatrowa również jest wykorzystywana na szeroką skalę zarówno na lądzie jak i morzach. Wiatr jako źródło energii odnawialnej jest niczym innym, jak ruchami powietrza z obszarów wysokiego ciśnienia do niskiego ciśnienia. Jest to czyste źródło energii, gdyż nie zanieczyszcza środowiska wodnego, lądowego.

Biomasa i biopaliwa

W kontekście energii odnawialnej można użyć określenia bioenergia. Dotyczy ono biomasy jako źródła energii pochodzenia organicznego, głównie roślinnego. W biomasie pochodzenia roślinnego dzięki procesowi fotosyntezy gromadzona jest energia słoneczna.

Energia odnawialna. Czy coś w tym złego?

Człowiek korzystając przez długi czas z nieodnawialnych źródeł energii już wystarczającą uszczuplił ich ilość. Dlatego też od wielu lat coraz głośniej mówi się o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii. Bynajmniej nie jest tak, że energia odnawialna została w cudowny sposób odkryta w warunkach laboratoryjnych i na pewno nie wczoraj.

Hydroenergetyka. Cicha woda brzegi rwie

Obecnie również woda staje się pożądanym źródłem energii. Zamiennie można mówić o energii wodnej lub też hydraulicznej. To drugie określenie zdaje się być poprawniejsze w kontekście, kiedy mówimy o energii powstałej w wyniku przepływu wody.