Pages Menu
Categories Menu
Energetyczna siła natury

Energetyczna siła natury

www.slaskietargimedyczne.pl

Energia odnawialna opiera się na zasobach naturalnych, które mogą być nieustannie uzupełniane. Jej źródłem zatem są, m.in. promienie słoneczne, deszcz, wiatr, biomasa, biogaz czy też ciepło geotermalne. Energia ta określana jest również jako stała w opozycji do energii nieodnawialnej, czyli czasowej.

Czytaj więcej
Biomasa i biopaliwa

Biomasa i biopaliwa

W kontekście energii odnawialnej można użyć określenia bioenergia. Dotyczy ono biomasy jako źródła energii pochodzenia organicznego, głównie roślinnego. W biomasie pochodzenia roślinnego dzięki procesowi fotosyntezy gromadzona jest energia słoneczna.

Czytaj więcej