Pages Menu
Categories Menu
Biomasa i biopaliwa

Biomasa i biopaliwa

W kontekście energii odnawialnej można użyć określenia bioenergia. Dotyczy ono biomasy jako źródła energii pochodzenia organicznego, głównie roślinnego. W biomasie pochodzenia roślinnego dzięki procesowi fotosyntezy gromadzona jest energia słoneczna.

Te złoża energetyczne, którymi dysponuje biomasa można wykorzystać na wiele sposobów. Pierwszym i chyba najważniejszym jej użyciem było wskrzeszenie i utrzymanie ognia. Biomasa zatem może być spalana i dzięki temu wytwarzać ciepło. W wyniku spalania bowiem uwolniona zostaje energia słoneczna nagromadzona w biomasie, która w pewnym stopniu jest agregatem.

Obecnie w dwojaki sposób podchodzi się do produkcji roślin upatrywanych jako źródło energii odnawialnej. Istnieją bowiem specjalne plantacje, na których uprawia się roślinne „paliwo” i w tym przypadku mówi się o pierwszej oraz trzeciej generacji biomasy. Drugą generację i zarazem podejście do biomasy charakteryzuje to, że stanowi ona źródło energii oparte na odpadach i pozostałościach po innych roślinach.

Mówiąc o biomasie nie można zapominać o biopaliwach. Są one mieszanką stałej biomasy, biogazów oraz płynnych paliw. Postuluje się, że biopaliwa z czasem staną się substytutem dla ropy naftowej, której cena coraz bardziej wzrasta.

Do produkcji biopaliw można używać wielu gatunków roślin, które nijak mogą kojarzyć się z bakiem samochodu. Wśród nich można wymienić bowiem kukurydzę, maniok, słonecznik. Co ciekawe przy  produkcji biopaliw stosuje się również eukaliptus oraz sosnę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *